ترجمه مقالات ترجمه مقالات .

ترجمه مقالات

مقاله انگليسي رايگان A novel approach to protect against phishing attacks at client side using auto-updated white-list : ترجمه مقاله رويكردي نوين براي محافظت در برابر حملات فيشينگ در ج�

عنوان مقاله انگليسي رايگان A novel approach to protect against phishing attacks at client side using auto-updated white-list عنوان فارسي ترجمه مقاله رويكردي نوين براي محافظت در برابر حملات فيشينگ در جانب مشتري با استفاده از ليست سفيد بروزرساني شده به صورت خودكار  دسته : فناوري اطلاعات نويسنده/ناشر/نام مجله : Jain and Gupta EURASIP Journal...

نوشته مقاله انگليسي رايگان A novel approach to protect against phishing attacks at client side using auto-updated white-list : ترجمه مقاله رويكردي نوين براي محافظت در برابر حملات فيشينگ در جانب مشتري با استفاده از ليست سفيد بروزرساني شده به صورت خودكار اولين بار در ترجمه علم. پديدار شد.

+ نوشته شده در   2017-12-22ساعت 10:00:  توسط merfkala  |  نظر دهيد

مقاله انگليسي رايگان A Deep Convolutional Neural Network for segmenting and classifying epithelial and stromal regions in histopathological images : ترجمه مقاله يك شبكه عصبي كانولوشني عميق براي بخش

عنوان مقاله انگليسي رايگان A Deep Convolutional Neural Network for segmenting and classifying epithelial and stromal regions in histopathological images عنوان فارسي ترجمه مقاله يك شبكه عصبي كانولوشني عميق براي بخش بندي و طبقه بندي مناطق اپيتليال و استرومال در تصاوير آسيب شناسي (هيستوپاتولوژيك)  دسته : فناوري اطلاعات نويسنده/ناشر/نام مجله : Neurocomputing سال انتشار: 2016...

نوشته مقاله انگليسي رايگان A Deep Convolutional Neural Network for segmenting and classifying epithelial and stromal regions in histopathological images : ترجمه مقاله يك شبكه عصبي كانولوشني عميق براي بخش بندي و طبقه بندي مناطق اپيتليال و استرومال در تصاوير آسيب شناسي (هيستوپاتولوژيك) اولين بار در ترجمه علم. پديدار شد.

+ نوشته شده در   2017-12-23ساعت 10:00:  توسط merfkala  |  نظر دهيد

مقاله انگليسي رايگان Technical Efficiency Estimation with Multiple Inputs and Multiple Outputs Using Regression Analysis: دانلود ترجمه مقاله ارزيابي كارايي به وسيله دروندادها و برونداد

چكيده ترجمه مقاله ارزيابي كارايي به وسيله دروندادها و بروندادهاي چندگانه :تحليل رگرسيون در قسمت زير: برنامه ريزي خطي و رگرسيون اساسي را براي تكنيك هاي عمومي جهت تخمين و ارزيابي راندمان فني فراهم آورده است. راهكارهاي براساس رگرسيون عموماً پارامتريك هستند و مي توانند هم جبري و هم احتمالي (تصادفي) باشند در مورد دوم...

نوشته مقاله انگليسي رايگان Technical Efficiency Estimation with Multiple Inputs and Multiple Outputs Using Regression Analysis: دانلود ترجمه مقاله ارزيابي كارايي به وسيله دروندادها و بروندادهاي چندگانه :تحليل رگرسيون اولين بار در ترجمه علم. پديدار شد.

+ نوشته شده در   2017-12-26ساعت 10:00:  توسط merfkala  |  نظر دهيد

مقاله انگليسي رايگان Reynolds and Gutman Mean end Analysis: دانلود ترجمه مقاله آناليز وسيله-هدف Gridmethod Kelly’s Repertory رينولدز و گاتمن

چكيده ترجمه مقاله تجزيه و تحليل وسيله-هدف رينولدز و گاتمن: تجزيه و تحليل وسيله-هدف شيوه اي براي چگونگي تعريف موارد ذيل فراهم مي نمايد: (1) ويژگي هاي(صفات) عيني يك محصول يا خدمات را مي توان در ارزش هاي نام تجاري تجزيه نمودو (2) چگونه ارزش نام تجاري مي تواند، به نوبه خود، به تماس با...

نوشته مقاله انگليسي رايگان Reynolds and Gutman Mean end Analysis: دانلود ترجمه مقاله آناليز وسيله-هدف Gridmethod Kelly’s Repertory رينولدز و گاتمن اولين بار در ترجمه علم. پديدار شد.

+ نوشته شده در   2017-12-27ساعت 10:00:  توسط merfkala  |  نظر دهيد

مقاله انگليسي رايگان On families of beta- and generalized gamma-generated distributions and associated inference: ترجمه مقاله پخش گاماي بوجود آمده بر حسب خانواده هاي بتا و استنباط مر

كليدواژه: مقاله درباره توزيع هاي ايجاد كننده بتا- تعميم دادن توزيع گاماي Stacy- مقاله درباره توزيع نمايي بتا- مقاله درباره تمايز و افتراق بين توزيع ها- حداكثر چكيده ترجمه مقاله توزيع گاماي ايجاد شده براساس خانواده هاي بتا و استنباط مرتبط : يك خانواده كلي و عمومي براي توزيع هاي يك متغيري به وسيله متغيرهاي...

نوشته مقاله انگليسي رايگان On families of beta- and generalized gamma-generated distributions and associated inference: ترجمه مقاله پخش گاماي بوجود آمده بر حسب خانواده هاي بتا و استنباط مربوط اولين بار در ترجمه علم. پديدار شد.

+ نوشته شده در   2017-12-28ساعت 10:00:  توسط merfkala  |  نظر دهيد

مقاله انگليسي رايگان Optimization deployment of wireless sensor networks based on culture–ant colony algorithm : ترجمه مقاله بهينه سازي استقرار شبكه هاي حسگر بي سيم بر اساس الگوريت

عنوان مقاله انگليسي رايگان Optimization deployment of wireless sensor networks based on culture–ant colony algorithm عنوان فارسي ترجمه مقاله بهينه سازي استقرار شبكه هاي حسگر بي سيم بر اساس الگوريتم فرهنگي و الگوريتم كولوني مورچگان اين مقاله ترجمه شده مهندسي فناوري اطلاعات در زمينه كلمات كليدي زير است: شبكه هاي حسگر بي سيم مقاله درباره...

نوشته مقاله انگليسي رايگان Optimization deployment of wireless sensor networks based on culture–ant colony algorithm : ترجمه مقاله بهينه سازي استقرار شبكه هاي حسگر بي سيم بر اساس الگوريتم فرهنگي و الگوريتم كولوني مورچگان اولين بار در ترجمه علم. پديدار شد.

+ نوشته شده در   2017-12-29ساعت 10:00:  توسط merfkala  |  نظر دهيد

مقاله انگليسي رايگان Easily Testable Cellular Carry Lookahead Adders : ترجمه مقاله جمع كننده هاي سلولي قابل تست با پيش بيني رقم نقلي

عنوان مقاله انگليسي رايگان Easily Testable Cellular Carry Lookahead Adders عنوان فارسي ترجمه مقاله جمع كننده هاي سلولي قابل تست با پيش بيني رقم نقلي اين مقاله ترجمه شده مهندسي فناوري اطلاعات در زمينه كلمات كليدي زير است: مقاله درباره جمع كننده هاي سلولي پيشبيني رقم نقلي مقاله درباره طراحي براي قابليت تست مدل نقص...

نوشته مقاله انگليسي رايگان Easily Testable Cellular Carry Lookahead Adders : ترجمه مقاله جمع كننده هاي سلولي قابل تست با پيش بيني رقم نقلي اولين بار در ترجمه علم. پديدار شد.

+ نوشته شده در   2017-12-29ساعت 14:14:  توسط merfkala  |  نظر دهيد

مقاله انگليسي رايگان Adaptive Multi-Resource Allocation for Cloudlet-Based Mobile Cloud Computing: ترجمه مقاله تخصيص چند-منبعي تطبيقي براي سيستم محاسبات ابري موبايل مبتني بر �

عنوان مقاله انگليسي رايگان Adaptive Multi-Resource Allocation for Cloudlet-Based Mobile Cloud Computing System عنوان فارسي ترجمه مقاله تخصيص چند-منبعي تطبيقي براي سيستم محاسبات ابري موبايل مبتني بر تكه ابر نويسنده/ناشر/نام مجله : IEEE Transactions on Mobile Computing سال انتشار: 2016 كد محصول: 1010175 تعداد صفحات انگليسي: 29 تعداد صفحات فارسي: 38 قيمت بر حسب ريال:...

نوشته مقاله انگليسي رايگان Adaptive Multi-Resource Allocation for Cloudlet-Based Mobile Cloud Computing: ترجمه مقاله تخصيص چند-منبعي تطبيقي براي سيستم محاسبات ابري موبايل مبتني بر تكه ابر اولين بار در ترجمه علم. پديدار شد.

+ نوشته شده در   2017-12-30ساعت 10:00:  توسط merfkala  |  نظر دهيد

مقاله انگليسي رايگان A ROBUST STEGANOGRAPHY MODEL USING WAVELET-BASED BLOCK-PARTITION MODIFICATION : ترجمه مقاله مدل نهان نگاري قوي با استفاده از اصلاح افراز بلوك مبتني بر موجك

عنوان مقاله انگليسي رايگان A ROBUST STEGANOGRAPHY MODEL USING WAVELET-BASED BLOCK-PARTITION MODIFICATION عنوان فارسي ترجمه مقاله مدل نهان نگاري قوي با استفاده از اصلاح افراز بلوك مبتني بر موجك نويسنده/ناشر/نام مجله : International Journal of Computer Science & Information Technology سال انتشار: 2011 كد محصول: 1010141 تعداد صفحات انگليسي: 14 تعداد صفحات فارسي: 28 قيمت...

نوشته مقاله انگليسي رايگان A ROBUST STEGANOGRAPHY MODEL USING WAVELET-BASED BLOCK-PARTITION MODIFICATION : ترجمه مقاله مدل نهان نگاري قوي با استفاده از اصلاح افراز بلوك مبتني بر موجك اولين بار در ترجمه علم. پديدار شد.

+ نوشته شده در   2017-12-30ساعت 10:15:  توسط merfkala  |  نظر دهيد

مقاله انگليسي رايگان SISC: A Text Classification Approach Using Semi Supervised Subspace Clustering : ترجمه مقاله SISC: يك روش طبقه بندي با استفاده از خوشه بندي زيرفضاي شبه ناظر

عنوان مقاله انگليسي رايگان SISC: A Text Classification Approach Using Semi Supervised Subspace Clustering عنوان فارسي ترجمه مقاله SISC: يك روش طبقه بندي با استفاده از خوشه بندي زيرفضاي شبه ناظر < نويسنده/ناشر/نام مجله : IEEE International Conference on Data Mining Workshops سال انتشار: 2009 كد محصول: 1010174 تعداد صفحات انگليسي: 6 تعداد صفحات فارسي:...

نوشته مقاله انگليسي رايگان SISC: A Text Classification Approach Using Semi Supervised Subspace Clustering : ترجمه مقاله SISC: يك روش طبقه بندي با استفاده از خوشه بندي زيرفضاي شبه ناظر اولين بار در ترجمه علم. پديدار شد.

+ نوشته شده در   2017-12-31ساعت 10:00:  توسط merfkala  |  نظر دهيد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ دى ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۲۰:۳۴ توسط:merfkala موضوع:

jv[li lrhghj hk'gdsd vhd'hk ترجمه مقالات انگليسي رايگان

مقاله انگليسي رايگان CenLP: A centrality-based label propagation algorithm for community detection in networks: ترجمه مقاله CenLP: الگوريتم انتشار برچسب بر مبناي مركزيت براي شناسايي ا

عنوان مقاله انگليسي رايگان CenLP: A centrality-based label propagation algorithm for community detection in networks عنوان فارسي ترجمه مقاله CenLP: الگوريتم انتشار برچسب بر مبناي مركزيت براي شناسايي اجتماع در شبكه ها   اين مقاله ترجمه شده مهندسي فناوري اطلاعات در زمينه كلمات كليدي زير است: مقاله درباره انتشار برچسب مقاله درباره الگوريتم CenLP مقاله...

نوشته مقاله انگليسي رايگان CenLP: A centrality-based label propagation algorithm for community detection in networks: ترجمه مقاله CenLP: الگوريتم انتشار برچسب بر مبناي مركزيت براي شناسايي اجتماع در شبكه ها اولين بار در ترجمه علم. پديدار شد.

+ نوشته شده در   2017-12-31ساعت 10:15:  توسط merfkala  |  نظر دهيد

ترجمه مقاله ناهمگوني هاي موجود در محاسبات ابري سيار (طبقه بندي و بررسي چالش

عنوان مقاله انگليسي رايگان Heterogeneity in Mobile Cloud Computing: Taxonomy and Open Challenges عنوان فارسي ترجمه مقاله ناهمگوني هاي موجود در محاسبات ابري سيار (طبقه بندي و بررسي چالشها) نويسنده/ناشر/نام مجله : IEEE Communications Surveys & Tutorials سال انتشار: 2014 كد محصول: 1010164 تعداد صفحات انگليسي: 24 تعداد صفحات فارسي: 51 قيمت بر حسب ريال:...

نوشته ترجمه مقاله ناهمگوني هاي موجود در محاسبات ابري سيار (طبقه بندي و بررسي چالش اولين بار در ترجمه علم. پديدار شد.

+ نوشته شده در   2018-01-01ساعت 10:00:  توسط merfkala  |  نظر دهيد

مقاله انگليسي رايگان Routing in Vehicular Ad Hoc Networks: A Survey: ترجمه مقاله بررسي مسيريابي در شبكه هاي ادهاك خودرويي

عنوان مقاله انگليسي رايگان Routing in Vehicular Ad Hoc Networks: A Survey عنوان  فارسي ترجمه مقاله بررسي مسيريابي در شبكه هاي ادهاك خودرويي نويسنده/ناشر/نام مجله : IEEE Vehicular Technology Magazine سال انتشار: 2007 كد محصول: 1010096 تعداد صفحات انگليسي: 11 تعداد صفحات فارسي: 31 قيمت بر حسب ريال: 140000 نوع فايل هاي ضميمه: Pdf+Word حجم...

نوشته مقاله انگليسي رايگان Routing in Vehicular Ad Hoc Networks: A Survey: ترجمه مقاله بررسي مسيريابي در شبكه هاي ادهاك خودرويي اولين بار در ترجمه علم. پديدار شد.

+ نوشته شده در   2018-01-01ساعت 10:15:  توسط merfkala  |  نظر دهيد

مقاله انگليسي رايگان IoT: Smart Home using Zigbee Clustering Minimum Spanning Tree and Particle Swarm Optimization : ترجمه مقاله اينترنت اشياء: ايجاد خانه هوشمند با استفاده از خوشه بن

عنوان مقاله انگليسي رايگان IoT: Smart Home using Zigbee Clustering Minimum Spanning Tree and Particle Swarm Optimization عنوان فارسي ترجمه مقاله اينترنت اشياء : ايجاد خانه هوشمند با استفاده از خوشه بندي Zigbee براساس درخت پوشاي كمينه و بهينه سازي انبوه ذره نويسنده/ناشر/نام مجله :Computational Methods, Communication Techniques and Informatics سال انتشار:2017 كد محصول:1010152 تعداد...

نوشته مقاله انگليسي رايگان IoT: Smart Home using Zigbee Clustering Minimum Spanning Tree and Particle Swarm Optimization : ترجمه مقاله اينترنت اشياء: ايجاد خانه هوشمند با استفاده از خوشه بندي Zigbee براساس درخت پوشاي كمينه و بهينه سازي انبوه ذره اولين بار در ترجمه علم. پديدار شد.

+ نوشته شده در   2018-01-02ساعت 10:00:  توسط merfkala  |  نظر دهيد

مقاله انگليسي رايگان Minimum Mesغير مجاز مي باشدe Waiting Time Scheduling in Distributed Systems : ترجمه مقاله زمانبندي كمترين زمان انتظار پيام در سيستم هاي توزيع شده

عنوان مقاله انگليسي رايگان Minimum Mesغير مجاز مي باشدe Waiting Time Scheduling in Distributed Systems عنوان فارسي ترجمه مقاله زمانبندي كمترين زمان انتظار پيام در سيستم هاي توزيع شده اين مقاله ترجمه شده مهندسي فناوري اطلاعات در زمينه كلمات كليدي زير است: مقاله درباره زمانبندي بسته مقاله درباره كمترين زمان انتظار بسته مقاله درباره NP كامل مقاله درباره...

نوشته مقاله انگليسي رايگان Minimum Mesغير مجاز مي باشدe Waiting Time Scheduling in Distributed Systems : ترجمه مقاله زمانبندي كمترين زمان انتظار پيام در سيستم هاي توزيع شده اولين بار در ترجمه علم. پديدار شد.

+ نوشته شده در   2018-01-03ساعت 10:00:  توسط merfkala  |  نظر دهيد

مقاله انگليسي رايگان A fair multi-attribute combinatorial double auction model for resource allocation in cloud computing : ترجمه مقاله مدل تركيبي تخصيص منابع به صورت مزايدات دو طرفه در �

عنوان مقاله انگليسي رايگان A fair multi-attribute combinatorial double auction model for resource allocation in cloud computing عنوان فارسي ترجمه مقاله مدل تركيبي تخصيص منابع به صورت مزايدات دو طرفه در محاسبات ابري عنوان مقاله انگليسي A fair multi-attribute combinatorial double auction model for resource allocation in cloud computing نويسنده/ناشر/نام مجله : The Journal of...

نوشته مقاله انگليسي رايگان A fair multi-attribute combinatorial double auction model for resource allocation in cloud computing : ترجمه مقاله مدل تركيبي تخصيص منابع به صورت مزايدات دو طرفه در محاسبات ابري اولين بار در ترجمه علم. پديدار شد.

+ نوشته شده در   2018-01-03ساعت 10:15:  توسط merfkala  |  نظر دهيد

مقاله انگليسي رايگان Applications of Fourier Transform to Imaging Analysis : ترجمه مقاله كاربردهاي تبديل فوريه در آناليز تصويربرداري

عنوان مقاله انگليسي رايگان Applications of Fourier Transform to Imaging Analysis عنوان فارسي ترجمه مقاله كاربردهاي تبديل فوريه در آناليز تصويربرداري نويسنده/ناشر/نام مجله : Journal of the Royal Statistical Society سال انتشار: 2007 كد محصول: 1010150 تعداد صفحات انگليسي: 11 تعداد صفحات فارسي: 18 قيمت بر حسب ريال: 100000 نوع فايل هاي ضميمه: Pdf+Word حجم...

نوشته مقاله انگليسي رايگان Applications of Fourier Transform to Imaging Analysis : ترجمه مقاله كاربردهاي تبديل فوريه در آناليز تصويربرداري اولين بار در ترجمه علم. پديدار شد.

+ نوشته شده در   2018-01-04ساعت 10:00:  توسط merfkala  |  نظر دهيد

مقاله انگليسي رايگان A survey on 5G: The next generation of mobile communication : ترجمه مقاله يك بررسي بر روي نسل پنجم: نسل بعدي ارتباطات موبايل

عنوان مقاله انگليسي رايگان A survey on 5G: The next generation of mobile communication عنوان فارسي ترجمه مقاله يك بررسي بر روي نسل پنجم: نسل بعدي ارتباطات موبايل نويسنده/ناشر/نام مجله : Physical Communication سال انتشار: 2016 كد محصول: 1010028 تعداد صفحات انگليسي: 21 تعداد صفحات فارسي: 56 قيمت بر حسب ريال: 220000 نوع فايل هاي...

نوشته مقاله انگليسي رايگان A survey on 5G: The next generation of mobile communication : ترجمه مقاله يك بررسي بر روي نسل پنجم: نسل بعدي ارتباطات موبايل اولين بار در ترجمه علم. پديدار شد.

+ نوشته شده در   2018-01-05ساعت 10:00:  توسط merfkala  |  نظر دهيد

مقاله انگليسي رايگان E2R2: Energy-Efficient and Reliable Routing for Mobile Wireless Sensor Networks : ترجمه مقاله E2R2: مسيريابي انرژي كارآمد و قابل اطمينان براي شبكه هاي حسگر بي

عنوان مقاله انگليسي رايگان E2R2: Energy-Efficient and Reliable Routing for Mobile Wireless Sensor Networks عنوان فارسي ترجمه مقاله E2R2: مسيريابي انرژي كارآمد و قابل اطمينان براي شبكه هاي حسگر بي‌سيم سيار نويسنده/ناشر/نام مجله : IEEE Systems Journal سال انتشار: 2016 كد محصول: 1010029 تعداد صفحات انگليسي: 13 تعداد صفحات فارسي: 36 قيمت بر حسب ريال:...

نوشته مقاله انگليسي رايگان E2R2: Energy-Efficient and Reliable Routing for Mobile Wireless Sensor Networks : ترجمه مقاله E2R2: مسيريابي انرژي كارآمد و قابل اطمينان براي شبكه هاي حسگر بي سيم سيار اولين بار در ترجمه علم. پديدار شد.

+ نوشته شده در   2018-01-06ساعت 10:00:  توسط merfkala  |  نظر دهيد

مقاله انگليسي رايگان An efficient hybrid approach based on PSO, ACO and k-means for cluster analysis : ترجمه مقاله يك رويكرد تركيبي كارآمد بر اساس PSO، ACO و K-means براي تحليل خوشه اي

عنوان مقاله انگليسي رايگان An efficient hybrid approach based on PSO, ACO and k-means for cluster analysis عنوان فارسي ترجمه مقاله يك رويكرد تركيبي كارآمد بر اساس PSO، ACO و K-means براي تحليل خوشه اي اين مقاله ترجمه شده مهندسي فناوري اطلاعات در زمينه كلمات كليدي زير است: مقاله درباره داده كاوي خوشه بندي مقاله...

نوشته مقاله انگليسي رايگان An efficient hybrid approach based on PSO, ACO and k-means for cluster analysis : ترجمه مقاله يك رويكرد تركيبي كارآمد بر اساس PSO، ACO و K-means براي تحليل خوشه اي اولين بار در ترجمه علم. پديدار شد.برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ دى ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۱۷:۴۲ توسط:merfkala موضوع: